"Een buitengewone school met buitengewone talenten."

In onze BuSO school is iedereen een VIP! 
Elk kind is een unieke persoonlijkheid met eigen interesses, talenten en ambities. 
Gelijke kansen en maximale leerernst voor elke leerling nastreven, door een aanpak op maat, is het engagement van ons team. 

Wij laten onze leerlingen uitgroeien tot verdraagzame, respectvolle, positief kritische, mondige en leergierige persoonlijkheden.

Bij ons ”begint” het gewoon allemaal!