RSV

RSV  (= Relationele en Sociale/Seksuele Vorming)

Op gebied van Relationele en Sociale/Seksuele Vorming wordt er binnen OV1 gewerkt volgens de ‘Hallo ik-methode’. Deze methodiek sluit aan bij de mogelijkheden en beperkingen van de leerlingen. Er wordt uitgebreid in gesprek gegaan over hun lichaam en seksualiteit. De rode draad van deze methode is het bewust maken van een ‘ja-gevoel’ en ‘neen-gevoel’. Dit gevoel drukt uit wat de leerlingen kunnen en willen. De bedoeling van RSV is om bij de leerlingen een lichaamsbesef te creëren en hiermee een basis te leggen voor het kunnen verwerven van sociale vaardigheden.

Het maakt de leerlingen zelfbewuster en weerbaarder. Daarnaast kan men op basis van deze methodiek ook seksuele voorlichting en seksuele vorming geven.

Ook in OV2 lopen verschillende projecten rond deze thema's.Zoals de "Week tegen pesten", ... etc