Sport

SportdagOp onze school hechten we veel belang aan sport en beweging. Er bestaat immers een wederzijds verband tussen beweging/sport en gezondheid in het algemeen wat nogmaals het belang van voldoende beweging en sport voor onze leerlingen onderstreept.

Onze school heeft een bewegings- en sportbeleid dat aangepast/ingevuld wordt naargelang de persoonlijke noden/behoeftes van onze leerlingen.

Door het creëren van meer sport en bewegingskansen op school worden ook andere ontwikkelingsdoelen van de leerlingen gestimuleerd. We hebben aandacht voor zowel het fysiek, het psychisch als het sociaal welbevinden van alle leerlingen. We proberen dan ook activiteiten te voorzien die zoveel mogelijk een bijdrage leveren aan deze aandachtspunten.

Elke leerling neemt deel aan drie sportdagen per schooljaar. Dit zijn bv sportdagen van de Stichting Vlaamse Schoolsport zoals de Highland games voor OV2 of de ZWAT dag bij OV1. Zelf organiseert onze school ook een sportdag o.l.v. sportleerkrachten en kine's.