Opleidingsvormen en types

Het buitengewoon onderwijs is onderverdeeld in verschillende opleidingsvormen en types. De types gelden voor het gehele buitengewoon onderwijs. De opleidingsvormen vinden we enkel in het buitengewoon secundair onderwijs.

Onze school biedt opleidingsvorm 1 en opleidingsvorm 2 aan.

De indeling in types gebeurt op basis van de bijzondere opvoedings- en onderwijsbehoeften die een bepaalde groep leerlingen gemeenschappelijk heeft.

Onze school biedt Type 2 en Type 4 aan.

Onze school