Paramedici

Kinesitherapie

Nele Smits Lies Van Cauwenbergh   Marjolijn Smits
Nele Smits Lies Van Cauwenbergh Marjolijn  Smits

De kinderen met een motorische beperking -type 4- hebben recht op kinesitherapie tijdens de schooluren. In de kiné wordt er zowel individuele als klassikale therapie gegeven.

De individuele therapie is voornamelijk Bobath-gericht. Er wordt zowel analytisch (tonusreductie, stretching, krachtopbouw) als functioneel gewerkt (gangreëducatie, fietsen, trappengang, mobiliteitshulpmiddelen hanteren, houdingscorrectie).

De klassikale therapie bestaat uit wandelen, Sherborne, fietsbegeleiding en hydrotherapie (en dit afhankelijk van de noden per klas).

Ook het ondersteunen in het aanbieden van orthopedische hulpmiddelen en het meewerken aan het gezondheidsbeleid is een taak van de kinesisten op school.

Logopedie

Kathy Jaecques Caroline Pareijn
Kathy Jaecques Caroline Pareijn

De logopedisten werken hoofdzakelijk aan de communicatieve ontwikkeling van de leerlingen. Dit doen ze steeds in overleg met het klasteam.

Logopedische therapie kan individueel gebeuren of in kleine groepjes, maar ook klassikaal. Logopedisten werken ook klasondersteunend en zoeken zo mee naar de beste aanpak voor elke leerling.

Therapieën zijn in de eerste plaats gericht op verbeteren van communicatieve mogelijkheden van de leerlingen. Bij sommige leerlingen kan dit betekenen dat ze leren praten met ondersteuning van gebaren (SMOG). Bij andere anderstalige leerlingen wordt woordenschat geoefend. Voor nog andere leerlingen is een spraakcomputer of een communicatiebord nodig om zich te uiten. Bij de verzorgingsklassen wordt basale stimulatie aangeboden.

Daarnaast kan ook gewerkt worden aan schoolse vaardigheden zoals functioneel rekenen of technisch lezen. Er wordt ook maatschappelijk lezen aangeboden bij bepaalde leerlingen. Deze leerlingen leren niet technisch lezen, maar wel woordbeelden van veel voorkomende woorden herkennen.

Ook naar sociale vaardigheden gaat de nodige aandacht.

Tot slot begeleiden de logopedisten de eetmomenten bij de verzorgingsklas. Ze zoeken mee naar aangepast materiaal en begeleiden individuele leerlingen bij de maaltijd met mondcontroletechnieken.

Verpleging 

An Vermeulen

An Vermeulen

 

An Vermeulen

De verpleegster helpt mee aan het algemeen welzijn van de leerlingen.

Ze overlegt met dokters en legt contacten met de ouders i.v.m. de gezondheid van hun kind.

Ze dient  medicatie op doktersvoorschrift toe. Wie zich ziek voelt of een wonde heeft, kan steeds in de verpleegpost terecht voor de nodige zorgen. Bij ziekte worden de ouders gecontacteerd.

Bij een schoolongeval begeleidt ze de leerling(e) in samenspraak met de ouders ev. naar het ziekenhuis en zorgt dat de nodige documenten voor de verzekeringsmaatschappij in orde worden gebracht.

Ze ondersteunt de verzorgingen in de stimuli-klassen.

Verder houdt ze medische dossiers bij.

Ze informeert de leerkrachten over de gezondheid van hun leerlingen of veranderingen in de gezondheidssituatie van deze leerlingen.

De verpleegster neemt ook dagelijks de afwezigheden op. Regelmatig heeft ze overleg met directie, coördinator en het CLB om de afwezigheden te bespreken.

De verpleegster helpt mee aan het gezondheidsbeleid.

Kinderverzorging

Anita De Breuker Jessica Gabriels
Anita De Breuker Jessica Gabriels

De kinderverzorgsters staan in voor de gezondheid en het welzijn van onze leerlingen. In samenspraak met de arts, de verpleging, het schoolteam en/of de ouders voeren zij verzorgende taken uit waarbij de zelfredzaamheid van het kind gemaximaliseerd wordt.

Hun taken bestaan o.a. uit het begeleiden van kinderen naar het toilet, kinderen wassen/douchen, zindelijkheidstraining, kinderen helpen bij het eten en drinken, assisteren van zorgbehoevende leerlingen naar de hydrotherapie, helpen bij uitstapjes,…

In samenspraak met de verpleging en directie stippelt de kinderverzorging het gezondheidsbeleid in onze school uit. 

Ons team