Schooltroeven

Ruward

Wat is dit ?

Is een systeem om basisvaardigheden van een individu te meten en ze uit te drukken in termen van industrieel functioneren.Het Ruward systeem is primair ontwikkeld om een inzicht in de handvaardigheden van personen te verkrijgen binnen een industriele setting.

Waarom doen we dit ?

Het doel van deze systematische opbouw is om te bepalen bij welke invloed factor de handvaardigheid bij een persoon minder wordt of in het geheel niet aanwezig is.

Voor wie doen we dit ?

Voor alle leerlingen van de school

Zedemo = een trainingsmethode die ontwikkeld is voor mensen met een beperking. Het richt zich op de ontwikkeling van de motorische handvaardigheden van deze doelgroep. Deze methode is gebaseerd op bestaande onderzoeks- en testgegevens zoals het Ruward systeem. Zowel leerlingen uit OV1 als OV2 zijn gebaat met deze vorm van training. 

Sherborne

Wat is dit ?

Waarom doen we dit ?

Voor wie doen we dit ?

ComVoor

Wat is dit ?

Is een handelingsgericht instrument dat de nauwkeurig indicatiestelling aan communicatieve interventies beoogt.

Het gaat daarbij met name over ondersteunende communicaties.

Waarom doen we dit ?

Om de verschillende communicatie middelen gericht aan te passen.

Voor wie doen we dit ?

Alle leerlingen binnen OV 1 die zich niet of verbaal moeilijk kunnen uitdrukken of op vraag van het klas team.

BOBATH

Wat is dit ?

Het is een therapie die men gebruikt bij kinderen met problemen in de spierspanning.We proberen de spierspanning te normaliseren door het gebruik van gespecialiseerde technieken. Dit geeft het kind de mogelijkheid een betere controle te ontwikkelen over houding en beweging en daardoor geleidelijk meer functioneel te zijn in zijn omgeving

Waarom doen we dit ?

-normale ontwikkeling stimuleren

-pathologische patronen proberen te vermijden

-tonus normaliseren

-preventie contracturen, botmisvormingen, respiratoire problemen

Voor wie doen we dit ?

Onze type 4 leerlingen, de grootste groep van kinderen heeft een hersenletsel een kleinere groep heeft andere neurotische stoornissen of ontwikkelingsproblemen. 

TEACCH

Wat is dit ?

Door middel van individuele en gestructureerde opdrachten verder ontwikkelen van de vaardigheden. 

Waarom doen we dit ?

Om de interesses en behoeften van de leerling te stimuleren en het onaangepast gedrag te verminderen.

Voor wie doen we dit ?

Voor onze auti leerlingen en leerlingen die nood hebben aan structuur.

leefsleutels

Wat is dit ?

Wil het sociaal-emotioneel welbevinden van onze kinderen bevorderen.

Waarom doen we dit ?

Binnen een veilig groepsklimaat leren we onze leerlingen omgaan met thema's zoals pesten, vriendschap, de dood, faalangst, agressie, verschillen, drugs, relaties, etc ...

Voor wie doen we dit ?

Voor alle leerlingen binnen OV2

leerlingenraad in OV 2

Wat is dit ?

Een groep van leerlingen die hun mening mogen geven over thema's die ze belangrijk vinden. Ze vertegenwoordigen de stem van alle leerlingen op school.

Waarom doen we dit ?

Om de leerlingen actief te betrekken bij het schoolbeleid, informatie geven en krijgen, advies geven, voorstellen doen...

Voor wie doen we dit ?

Voor alle leerlingen op onze school.

SEO-R

Wat is dit ?

Deze schaal is ontwikkeld om de emotionele ontwikkeling van de leerlingen te meten. Met deze schaal kunnen we leerlingen situeren in verschillende ontwikkelingsfases. Deze fases zijn: adaptatiefase, eerste socialisatiefase, eerste individualisatiefase, identificatiefase en bewustwording.

Waarom doen we dit ?

We doen dit omdat we vinden dat de emotionele ontwikkeling van de leerlingen behoort tot één van de belangrijkste ontwikkelingsdomeinen. Ook naar de orientering van onze leerlingen later vinden we dit noodzakelijk omdat verschillende instellingen en dagcentra ook met deze schaal werken en we zo op elkaar kunnen afstemmen. Nadat we weten in welke ontwikkelingsfase onze leerlingen zich bevinden, kunnen we aangepaste ontwikkelingsdoelen opstellen die in het individuele handelingsplan opgenomen zullen worden.

Voor wie doen we dit ?

Voor alle leerlingen van de stimuligroep.

Onze school