Type 4

Is een type van B.O.-onderwijs dat aangepast is aan de opvoedingsbehoeften van kinderen met een motorische en meervoudige beperking:

  • Alle vormen van hersenbeschadiging met motorische stoornissen

  • Gevolgen van verkeersongevallen

  • Stofwisselingsziekten of spierziekten

  • Zware orthopedische afwijkingen

  • Hartafwijkingen met motorische belemmering

  • ...

Aan de kinderen met een meervoudige beperking worden ontwikkelingsmogelijkheden geboden, die leiden tot een zoveel mogelijk geïntegreerde ervaring.