Werking/aanbod in OV1

Bij de indeling van de OV 1 klassen hanteert de BuSO Heemschool 2 echter een eerder uniek uitgangspunt. Anders dan de meeste scholen baseren wij ons op een combinatie van de persoonlijkheid, karaktertrekken en het cognitieve niveau van de leerlingen.

Hiervoor wordt een beeld geschetst van de leerling op basis van CLB verslagen en evaluaties van de leerling die overkomt uit het (buitengewoon) lager onderwijs. Informatie van de thuissituatie of het internaat kunnen eveneens worden geïntegreerd.

Een startende leerling wordt dus in een groep toegewezen die vergelijkbare kenmerken bezit. De homogene groep die zo wordt bereikt heeft bijgevolg leerlingen van uiteenlopende leeftijden.

Evolueert een leerling echter doorheen zijn schoolloopbaan, dan is een verplaatsing naar een andere groep, die beter aansluit bij de leerling steeds mogelijk.

Leerlingen toegewezen aan de OV 2 klassen hebben een schoolloopbaan hoofdzakelijk gebaseerd op leeftijd. De cognitieve en sociaal emotionele ontwikkeling van de OV 2 leerlingen verloopt immers lineair met de leeftijd.

Onze school