Miniteam 2

Miniteam 2 bestaat uit 2 ‘auti-klassen’ (klassen C & D) waarvan de meeste leerlingen de diagnose van AutismeSpectrumStoornis (ASS) hebben. Leerlingen die geen ASS-diagnose hebben maar toch veel baat hebben bij de structuur van een autiklas, kunnen ook in deze klassen terecht komen.

Er wordt volgens de TEACCH-benadering gewerkt. Dit is een interventieprogramma dat tot doel heeft de individuele vaardigheden te stimuleren door middel van een zeer gestructureerde educatieve omgeving. Visualisering en voorspelbaarheid staan centraal in het programma.

Er is een speciale auti-begeleiding van de Ped. begeleidingsdienst betrokken bij de uitbouw van onze auti-werking.

Het auti-gericht werken in de klas gebeurt o.a. door:

 • visualisatie van informatie (daglijn,…)

 • concreet, eenduidig en expliciet taalgebruik

 • duidelijke en enkelvoudige klasinstructies

 • gebruik van stappenplannen

 • een aangepaste klasorganisatie (met vaste werkhoeken)

 • zeer gestructureerd dagverloop volgens vast stramien

De activiteiten die aan bod komen in de autiklassen, hebben als doel om vaardigheden aan te leren die de leerlingen nodig hebben om zich te kunnen behelpen binnen beschermende vormen van wonen en werken zoals o.a.

 • leren communiceren

 • leren zelfstandig zijn

 • leren deelnemen aan werk

 • leren zinvol vrije tijd doorbrengen

 • leren met mensen omgaan (sociale vorming)

Met de ondersteuning van paramedici wordt er zoveel mogelijk op maat van de leerling gewerkt.

vbn: puzzelen, wandelen, koken, winkelen, wereldoriëntatie, computer, communicatie, snoezelen, themawerking, zwemmen,….