Miniteam 3

Miniteam  3 (basisgroep) bestaat uit 2 klassen (klassen E en F) van leerlingen met een matig tot ernstig mentale handicap. In deze klassen wordt er zoveel mogelijk gedifferentieerd volgens de individuele mogelijkheden van elke leerling.

De groep wordt voorbereid om de integratie in een gespecialiseerde instelling, een dagverblijf of gezinsvervangend tehuis zo vlot mogelijk te laten verlopen.

De leerlingen krijgen uitsluitend ASV (Algemene en Sociale Vorming):

  • Koken

  • Zelfredzaamheid

  • Hygiënische vaardigheden

  • Socialisatie

  • Muzische- en creatieve vorming.

Zowel fijne als grove motorische vaardigheden worden aangebracht onder voortdurende begeleiding van de leerkracht en indien nodig, individuele ondersteuning van een kinesitherapeut.

We proberen te streven naar een zo groot mogelijke zelfredzaamheid op alle vlakken,

waarbij proberen belangrijker is dan lukken. Oefening baart kunst.

De leerlingen worden verondersteld meerdere eenvoudige opdrachten te kunnen begrijpen en uitvoeren. Ook aan zich op een sociaal aanvaardbare manier gedragen in het openbaar wordt bij dit team gewerkt.

De leerlingen die op het vlak van communicatie het moeilijker hebben, krijgen hier ook de nodige ondersteuning zoals SMOG, pictogrammen en logo.