Miniteam 4

Miniteam 4 bestaat uit 3 klassen (klassen G, H en I) van leerlingen met een matig mentale handicap.

In elk van deze klassen wordt er ASV gegeven ( algemene en sociale vorming), maar verschillen de accenten per klas.

  • Klas G: legt het accent op verbale communicatie en sociaal gedrag. Deze leerlingen zijn communicatief gezien vrij sterk. Er worden kranten gelezen en besproken, groepsgesprekken gehouden, maar ook functioneel lezen en taal komen aan bod.
  • Klas H: Structuur is het kernwoord voor deze klas. Deze leerlingen hebben nood aan duidelijkheid en voorspelbaarheid. Voor elke les zijn er schema’s, pictogrammen voorzien. De leerlingen maken ook elke dag een daglijn waarop ze persoonlijk heel het verloop van de dag kunnen zetten.
  • Klas I: Hier ligt de focus op manuele vaardigheden. De oefeningen van de werksessies zijn dezelfde als die van bij OV2, maar zonder tijdsdruk en waarbij het resultaat iets minder belangrijk is. Voorbeelden van werksessies zijn: bouten en moeren schroeven, houtbewerking, mailing, snijden en knippen, sorteren,…

Om het talent van de leerlingen maximaal te ontplooien wordt er tussen de verschillende klassen op bepaalde momenten ook klasoverschrijdend gewerkt.