Miniteam 5

Fase 1A = voorbereidingsklas

  • BGV-lessen zijn in fase 1A vooral gericht op  het aanleren van  technieken en een goede werkhouding, zoals leren volhouden en de wil om goed werk af te leveren. Daartoe beschikken we over een reeks taken/werkjes in verschillende moeilijkheidsgraad om al dan niet onder tijdsdruk uit te voeren.

We streven naar lesblokken van 2 u om aan eenzelfde taak te werken met als doel het uithoudingsvermogen naar een ganse werkdag op te bouwen.

  • In de ASV lessen worden basistechnieken aangeleerd bij koken, winkelen, schoonmaken en hygiëne. Tijdens de thema’s administratie en ICT wordt aangeleerd om enkele basisformulieren in orde te maken : identiteitspapieren, abonnementen vervoer, intekenen op activiteiten, een brief of e-mail schrijven... De leerlingen maken ook kennis met allerlei vormen van vrijetijdsbesteding buiten de school. Overkoepelend wordt aandacht besteed aan het bouwen van een goed zelfbeeld (communicatie in taal en emoties, realiteitszin, verzorgd lichaam).

Fase 1B = vormingsklas

  • BGV-lessen zijn in fase 1B vooral gericht op  het aanleren van technieken en een goede werkhouding, zoals leren volhouden en de wil om goed werk af te leveren. Daartoe beschikken we over een reeks taken/werkjes in verschillende moeilijkheidsgraad om al dan niet onder tijdsdruk uit te voeren. Er worden ook regelmatig werken uitgevoerd in opdracht van derden, al wordt hier gedifferentieerd : enkel de leerlingen die zowel op technisch gebied als qua attitudes er rijp voor zijn. 

Tijdens het derde trimester kunnen leerlingen die waarschijnlijk overgaan naar fase 2 al een aantal proefdagen draaien in fase 2.

We streven naar lesblokken van 4 u om aan eenzelfde taak te werken, met als doel het uithoudingsvermogen naar een ganse werkdag op te bouwen.

  • De ASV-lessen in fase 1B  gaan verder op de basistechnieken met integratie van gebruik van elektrische toestellen (koken, schoonmaken), zelfstandig opzoeken en betalen (winkelen), uitbreiding productkennis en technieken (schoonmaken). In de thema’s administratie en ICT wordt gefocust op zelfstandig invullen van documenten en worden een aantal instellingen ter kennis gebracht die een rol spelen in het leven van ons publiek (post, bank, ziekenfonds, politie, ...). In vrijetijdsbesteding leren we hoe contact te leggen en zich te engageren in een activiteit. Aan de hand van het handboek  “leefsleutels” worden de communicatie en de gevoelens in allerlei situaties aangeleerd.

Fase 2 =vervolmakingsklas

  • In  fase 2 proberen we de technieken aangeleerd in BGV fase 1 te verfijnen, het tempo en de druk op te voeren en hogere eisen te stellen aan de kwaliteit van het afgeleverde werk. We trachten zo vaak mogelijk opdrachten voor derden uit te voeren om zo dicht mogelijk de realiteit te benaderen. Uiteraard richten wij ons ook op de competenties die in deze maatwerkbedrijven en bij andere leveranciers worden gehanteerd.

We streven naar lesblokken van 7 u om aan eenzelfde taak te werken, met als doel het uithoudingsvermogen naar een ganse werkdag op te bouwen.

  • ASV in fase 2 legt de klemtoon op zelfstandig optreden en oplossend denken. Concreet omvat dit zelfstandig een maaltijd bereiden (koken), zelfstandig product kiezen, betalen en controleren (winkelen), zich organiseren bij diverse opdrachten in schoonmaken, administratie, vrije tijd besteding, ICT (planning, opbellen, soliciteren, formulieren invullen, informeren, hulp vragen). We versterken de jongere verder in zijn zelfvertrouwen, zelfbeeld, initiatief nemen, en geven extra aandacht aan het aanknopen en onderhouden van relaties.
Onze school