Schooluren en dagindeling

De lessen beginnen ’s morgens om 08:55u en eindigen om 15:45u.

Op woensdag eindigen de lessen om 12:25u.

 

08:40u - 08:55u:               Leerlingen komen toe +toezicht speelplaats

08:55u - 09:45u:               1ste lesuur

09:45u - 10:35u:               2de lesuur

10:35u - 10:45u                Speeltijd

10:45u - 11:35u:               3de lesuur

11:35u - 12:25u:               4de lesuur: OV 1 = warme maaltijd / lunchpakket eten

                                                      OV 2 = gewoon lesuur 

                                      Op woensdag eindigen de lessen om 12:25

12:25u - 12:50u:                              OV 1 = Begeleiding  ( tanden poetsen) + vrije tijd

                                                     OV 2 = warme maaltijd / lunchpakket eten

12:50u - 13:15u:               Speeltijd

13:15u - 14:05u:               5de lesuur

14:05u - 14:55u:               6de lesuur

14:55u - 15:45u:               7de lesuur

15:45u - 16:00u:               Busbegeleiding