Inschrijven

De inschrijving van een nieuwe leerling verloopt volgens voorrangsregels of voorrangsperiodes.  Dit betekent dat bepaalde groepen kunnen inschrijven vóór andere groepen. Data van inschrijvingen kunt u vinden op www.inschrijveninbrussel.be.

Inschrijvingen worden aanvaard zolang er plaats is. Daarna wordt uw kind op een wachtlijst geplaatst.

Voor een inschrijving zijn volgende documenten nodig:

  • identiteitskaart van zowel de leerling als van ouders of voogd

  • SIS-kaart van zowel de leerling als ouders of voogd

  • inschrijvingsverslag voor toelating tot het buitengewoon onderwijs (Protocol of attest)

  • bijkomende relevante verslagen (schoolrapporten, medische en psychopedagogische verslagen,...)

De inschrijvingen verlopen in het Nederlands.  Als u zelf geen Nederlands spreekt, moet u iemand meebrengen die u in het Nederlands kan helpen.

Na de inschrijving wordt u uitgenodigd op een intakegesprek om een zo goed en volledig mogelijk beeld van de leerling te krijgen (zowel naar zijn mogelijkheden als beperkingen toe). 

Voor meer info en/of voor een schoolbezoek en kennismakingsgesprek maakt U best een afspraak met de orthopedagoge (Caroline Van Ingelgem) via het secretariaat op het nummer 02/262.02.60.

Praktisch