Festiviteiten

festiviteitenElk schooljaar organiseert de school twee evenementen waarvan de opbrengst rechtstreeks naar onze leerlingen gaat.

In de maand december gaat ons ‘Winterfeest’ door. Men kan er genieten van een lekkere kerstmaaltijd en een heus dessertenbuffet. Op onze sfeervolle kerstmarkt worden de werkstukjes tentoongesteld die de leerlingen samen met de leerkrachten geknutseld hebben. Deze worden verkocht aan een zacht prijsje. Met de opbrengst van het Winterfeest worden grotendeels de bos- en/of zeeklassen gefinancierd.

In de maand maart gaat onze jaarlijkse ‘Spaghettiavond’ door. In een gezellige Italiaanse omkadering kan men smullen van lekkere zelfgemaakte spaghetti. De opbrengst hiervan gaat naar extra klasactiviteiten (bvb een bezoek aan Plankendael, een ijsje eten,…) .

U kunt de precieze data voor deze festiviteiten terugvinden op onze kalender!