Gezocht: gecoöpteerde leden schoolraad

  • 5 oktober 2020

Beste sympathisanten,

in het GO! is de schoolraad het adviesorgaan dat in positieve, constructieve geest meedenkt en meewerkt met de directeur in het algemeen belang van de school. Het verleent advies aan de directeur, de raad van bestuur en de algemeen directeur.

Binnen de schoolraad zijn er steeds 2 meerderjarige stemgerechtigde leden, door de groepen verkozenen van de ouders en personeelsleden gecoöpteerde personen uit de sociale, economische en culturele milieus.

Sympathisanten die hun steentje willen bijdragen en willen meewerken aan de vooruitgang van onze school kunnen zich via onderstaande formulieren kandidaat stellen.
Voor Bubao: pdf bestandmpigo heemschool coöptatie.pdf (340 kB)
Voor BUSO: pdf bestandsbso heemschool 2 coöptatie.pdf (337 kB))

Kandidaten moeten op straffe van ontvankelijkheid tegen ontvangstbewijs, het formulier bezorgen aan de voorzitter van het kiesbureau uiterlijk op 31 oktober 2020

Het kiesregelement en de infobrochure kunnen bij de voorzitter aangevraagd worden.