Aanbod

Wij zijn een internaat voor kinderen en jongeren met een matige tot ernstige mentale beperking al dan niet in combinatie met een fysieke beperking (type 2 of type 4). Kinderen kunnen bij ons terecht vanaf de leeftijd van 2,5 jaar tot ongeveer 21 jaar.

Wij streven ernaar om de kinderen van ons internaat ten volle te laten ontwikkelen volgens de eigen capaciteiten. Dit binnen een gestructureerde maar ook zeer huiselijke omgeving.

Gezellige huisvesting, professionele begeleiding, gezonde en evenwichtige voeding en leuke activiteiten typeren ons internaat.

Wij zijn een internaat van en voor de campus Heemschool. Dit wil zeggen dat enkel kinderen die hier school lopen ingeschreven kunnen worden in ons internaat.