Kwaliteitsbeleid

Kwaliteitszorg staat op de eerste plaats, we willen onze kwaliteit van zorg voortdurend bewaken en optimaliseren. Werken aan kwaliteit is in ieders belang en zoekt naar een evenwicht waar alle betrokkenen (gebruikers, personeel, context, maatschappij) beter van worden.

IPO Heemhotel is verantwoordelijk voor het eigen kwaliteitsysteem en het kwaliteitsbeleid. We doen daarbij aan zelfevaluatie om planmatig en doelgericht na te gaan waar we de werking in het belang van alle actoren dienen te versterken en/of bij te sturen. Dit doen we door verbeteracties uit te werken.

Ons kwaliteitshandboek is het geheel van voorschriften, procedures en werkinstructies ter verbetering en waarborging van het kwaliteitsbeleid binnen ons IPO. Het helpt ons om op een professionele, gestructureerde en voorgeschreven manier te werken. Zo nemen procedures in geval van nood heel wat denkwerk over en zorgen ze ervoor dat we geen belangrijke stappen in een proces vergeten.

 

We hebben een interne klachtenprocedure. De klachtenfiche vind je hier: docx bestandklachtenformulier IPO Heemhotel.docx (68 kB)  Idien we samen geen oplossing vinden kan je met je klacht terecht bij de JO-lijn.

IPO 31