Over ons

IPO 31
Wat is IPO Heemhotel?

IPO Heemhotel is een Internaat Permanente Openstelling voor kinderen en jongeren uit het buitengewoon onderwijs. Het maakt deel uit van het MPIGO Heemschool 1. De Campus Heemschool valt onder Scholengroep Brussel.

Een lPO biedt verblijf, dagen vrijetijdsbesteding en begeleiding op schoolvrije dagen aan. Dit verblijf wordt altijd gecombineerd met verblijf op schooldagen binnen het aan het IPO verbonden internaat. De pedagogisch-didactische afstemming tussen school, internaat en IPO wordt hierbij bewaakt.

In het IPO worden de kinderen onderverdeeld in 4 leefgroepen: Geel, Rood, Bordeaux en Blauw. Afhankelijk van het geslacht, de leeftijd en mogelijkheden van uw kind, komt hij/zij in een passende leefgroep terecht.

Deze kinderen en jongeren hebben nood aan verblijf en begeleiding op schoolvrije dagen én zijn schoolgaand in een kleuter-, lagere of secundaire school of een voor de vervulling van de deeltijds leerplicht erkende vorming.

Er zijn 8 IPO’s in Vlaanderen. Elk IPO richt zich op een aantal specifieke doelgroepen. Deze kan men vinden op de module van elk lPO.

Meer info vind je op:

http://pro.g-o.be/onderwijsorganisatie-en-regelgeving/internaten/internaten-in-het-buitengewoon-onderwijs/ipo-(internaat-met-permanente-openstelling)

De IPO’s realiseren hun opdracht in een samenwerking met Opgroeien.

Vlaanderen is welzijn

 

Wie zijn we?

Ons team bestaat uit:

  • Hoofdopvoeder: Margaux De Bruyn

De hoofopvoeder is verantwoordelijk voor de weekend- en vakantiewerking. Zij is verantwoordelijk voor het beleid ervan, zowel inhoudelijk en pedagogisch als op vlak van personeelsbeleid.

 

 

  • Orthopedagoge: Anne Van Loocke 

De orthopedagoog werkt samen met de hoofdopvoeder het pedagogisch beleid uit van het IPO. Ze zijn tevens een aanspreekpunt voor de kinderen wanneer ze er nood aan hebben en bieden ook ondersteuning aan de verschillende leefgroepen.

 

  • Maatschappelijk werker: Liza Graus

De maatschappelijk werkers vormen de schakel tussen het IPO en de ouders, het internaat, scholen en de andere externe diensten die betrokken zijn bij het kind. Ze volgen de kinderen en hun dossier op. Kinderen kunnen steeds bij haar terecht indien er nood is aan een gesprek.

 

  • Kwaliteitscoördinator: Nele Antheunis

 

 

  • Opvoeders:

In de weekends zijn er 4 vaste leefgroepen. Elke leefgroep heeft 3 vaste opvoeders die afwisselend werken. Er zijn ook 3 vliegende opvoeders die ondersteuning bieden bij de leefgroepen.

Leefgroep Oranje: Jef De Vroe, Jan Verhavert, Jef Somers

Leefgroep Rood: Nancy De Wit, Cindy Dewael, Amandine Carlier

Leefgroep Bordeaux: Anne Noël, Vicky Moeyersons, Joke De Maerschalck

Leefgroep Blauw: Bertrand Devreker, Evi Baeck, Kim De Bondt

Vliegende: Kim Verboven, Viviane Peynsaert, Sara Gulinck, Katrien Vrancken, Anna Dabkowska

 

  • Kinderverzorgster: Isabelle Burny

De kinderverzorgster begeleid en verzorgt de meer hulpbehoevende kinderen die nood hebben aan veel verzorging.

 

  • Verpleegkundigen: Claudia De Coninck en Kathleen Relens

In de weekends- en vakanties is er tijdens de dag een verpleegkundige aanwezig. De verpleegkundigen staan in voor het uitdelen van de vaste medicatie aan onze kinderen. Daarnaast bieden ze de eerste zorgen aan voor zieke kinderen of bij ongevallen. Indien dit noodzakelijk is, schakelen zij de arts in.

 

  • Kinesitherapeut: Nele Antheunis

De kinesitherapeut zet gedurende de weekends en de vakanties de kinesitherapie voort bij kinderen voor wie dit werd voorgeschreven door een arts.

 

  • Secretariaat: Gerda Laenen

 

  • Keuken- en onderhoudspersoneel: Frank Wijns
Heemschool logo
IPO team 2
IPO 24
IPO 11
IPO activiteiten 10
IPO Team 4