Semi-internaat

Schoolbestuur     |      Voor wie?    |    Werking    |    Team     |    Semi-internaat       |   Schoolraad     

In ons semi-internaat vangen wij graag jullie kinderen op voor en na de gebruikelijke schooluren.

Vanaf dit schooljaar gaat de opvang vooraan in de school door. Oranje deur, via de parking van de bussen.

Uren semi-internaat:

’s morgens: 

Elke dag vanaf 8u00.

’s avonds:

Maandag, dinsdag en donderdag opvang tot 18u00.

Woensdag tot 13u30.

Vrijdag tot 16u30.

Om een aangename samenwerking te garanderen maken wij graag met u enkele afspraken hierover.

  • Laat je kind nooit alleen achter! Wacht tot er iemand van de opvang aanwezig is. Je kind is enkel verzekerd tijdens de opvanguren.
  • Zet boekentas en jas aan de opvang, niet in de klas.
  • Ontbijten doe je thuis. Snoep en koekjes worden niet gegeven in de opvang. Een gezonde snack of drankje voor een langdurige avondopvang kan wel.
  • Schrijf duidelijk in de agenda wanneer je kind in de opvang komt en wanneer niet.
  • Als je ’s avonds niet op tijd je kind kan ophalen, verwittig ons dan op volgend nummer: 02/262.03.60 (voor 15.30u) of op 0472/55.35.58

Bij herhaaldelijk te laat afhalen van je kind:

1e maal: mondelinge verwittiging

2e maal: schriftelijke verwittiging

3e maal: betaling dagprijs internaat (€12,00)