Voor wie?

Schoolbestuur     |      Voor wie?    |    Werking    |    Team     |    Semi-internaat      |   Schoolraad            

Het buitengewoon onderwijs is onderverdeeld in verschillende types en opleidingsvormen. De types gelden voor heel het buitengewoon onderwijs. 

De indeling in types gebeurt op basis van de bijzondere opvoedings- en onderwijsbehoeften die een bepaalde groep leerlingen gemeenschappelijk heeft.

MPI Heemschool 1 organiseert type 2 en type 4.

Wij hebben meer aandacht voor uw kind en zijn specifieke behoeften, meer leerkrachten en specialisten die uw kind kunnen begeleiden (logopedisten, kinesisten, verpleging, orthopedagogen...). Zo geven wij uw zoon of dochter - vanuit zijn of haar 'anders zijn' - het recht én de kans om zich optimaal in onze samenleving te ontplooien. Wij stimuleren het kind op vele gebieden zodat zowel zijn verstandelijke, motorische als sociale ontwikkelig er op vooruit gaat. Speciale aandacht gaat hierbij naar het bereiken van en maximale zelfredzaamheid.