Type 4

Onze type 4- werking is aangepast aan de opvoedings- en onderwijsbehoeften van kinderen met een fysieke handicap.

Bv. :

·        Alle vormen van hersenbeschadiging met motorische stoornissen.

·        Gevolgen van verkeersongevallen.

·        Stofwisselingsziekten.

·        Spierziekten.

·        Zware orthopedische afwijkingen.

·        Hartafwijkingen met motorische belemmering.

Aan de meervoudig gehandicapte kinderen worden ontwikkelingsmogelijkheden geboden, die leiden tot een zoveel mogelijk geïntegreerde ervaring en zelfstandigheid.