Werking

Kleuter-werking  |  HOE-werking  |  Auti-werking  | Stimuli-werking

 

Binnen de auti-werking maken we een onderscheid tussen auti-leerklassen en auti-stimuli klassen. 

Auti-leerklassen: 

Ons streefdoel is alle talenten van onze leerlingen te ontdekken en te ontwikkelen , hen zo goed mogelijk voor te bereiden op de toekomst en deze zo zelfstandig mogelijk te laten beleven. 

Met het multidisciplinair team focussen we ons op volgende gebieden: 

  • Betrokkenheid en welbevinden van elk kind 

  • Persoonlijke, maatschappelijke en huishoudelijke  redzaamheid 

  • Het geven van aangepaste communicatiemogelijkheden 

  • Aangepaste sociale interactie 

  • Zinvol invullen van vrije tijd 

 In onze werking vinden we de volgende punten erg belangrijk:  

  •  coherentie en continuïteit op maat van het individueel kind 

  • de leeromgeving aanpassen aan het individuele kind 

  • de individuele handelingsplanning  "