Werking

Kleuter-werking  |  HOE-werking  |  Auti-werking  | Stimuli-werking

 

Door differentiatie binnen de klassen van ons HOE- team willen wij een goede interactie tussen leerlingen, leerkrachten en ouders bereiken.

In het HOE- team streven we naar een zo zelfstandig mogelijk functioneren en dit naargelang de mogelijkheden en talenten van elk kind .

We willen dit bereiken door het aanbieden van:

  • Lees/schrijf-en rekenactiviteiten
  • Praktische activiteiten op het gebied van persoonlijke redzaamheid, huishoudelijke redzaamheid en maatschappelijke redzaamheid.

Het HOE - team streeft er naar om hun leerlingen zoveel mogelijk ontwikkelingskansen aan te bieden op het gebied van expressiviteit, socio- emotionele vlak, maatschappelijke, motorische, communicatieve en eveneens op het cognitieve vlak. Het ontwikkelen van zelfredzaamheid is een grote troef binnen ons team.

Dankzij de continu samenwerking met therapeuten kan er op elk moment op maat van elk kind gewerkt worden.

We zorgen onder meer voor een gevarieerd onderwijsaanbod door naast het gewone lesgeven het werken met computers en tablets in te schakelen.

We maken plaats om creativiteit te tonen, rekening houdend met de eigenheid en diversiteit van onze leerlingen.

Welbevinden staat centraal in het HOE- team, dit zien trekken we door naar de speelplaats. Door het scheiden van groepen waardoor deze veel kleiner zijn, zitten onze kinderen verdeeld over verscheidene speelplaatsen. Het spel van elk kind kan zich ten volle ontwikkelen en het samenspel zal zo bevorderd worden.

Als deel van het schoolteam werken wij mee aan een positief en preventief schoolklimaat; het positief gedrag wordt bekrachtigd/gestimuleerd en moeilijk gedrag proberen we te voorkomen.