Werking

Kleuter-werking  |  HOE-werking  |  Auti-werking  | Stimuli-werking

 

In al onze pedagogische eenheden wordt er veel belang gehecht aan zelfredzaamheid zoals bijvoorbeeld leren zelfstandig eten en drinken, zindelijkheidstraining, hun handen leren wassen, zich aankleden,… Hiervoor krijgen de leerlingen individuele begeleiding met het oog op hen later zoveel mogelijk zelfstandig te laten doen.

K1 is het beginnersklasje van de Heemschool. In deze klas zitten de jongste kleuters, de leerlingen van K1 krijgen nog veel gelegenheid tot spelen, zo leren ze ook omgaan met andere kinderen (cf. socialisatie). Ook wordt er specifiek aandacht geschonken aan exploratiemomenten, in de klas krijgen ze de mogelijkheid te exploreren met allerlei materialen en technieken.

De leerlingen van K1 en onze oudere kleuters kunnen doorstromen naar K2 of OK. In K2 wordt belang gehecht aan de activiteiten waarneming, verhaal, taal wiskunde, sociaal-emotionele ontwikkeling huishoudelijke redzaamheid, speltraining, beeld, muziek, …

De OK is de observatiekleuterklas van het kleuterteam. Deze klas is in zekere mate vergelijkbaar met kleuterklassen binnen het basisaanbod, mits individuele aanpassingen. In al onze klassen wordt veel aandacht besteed aan de individuele ontwikkeling van het kind. De kleuters krijgen de kans om zelf zaken uit te voeren volgens hun eigen kunnen.

Al onze kleuterklassen kennen een vast dagverloop, de dagen worden voor de kleuters gestructureerd ingedeeld en met het doel vaste routines te ontwikkelen. Er wordt veel aandacht besteed aan de individuele ontwikkeling van het kind. De kleuters krijgen de kans om zelf zaken uit te voeren volgens hun eigen kunnen. Er wordt veel gewerkt met concreet materiaal en er wordt veel herhaald. Materialen en hulpmiddelen worden aangepast aan de mogelijkheden van de leerlingen. Er wordt zeer veel structuur geboden. Zelfredzaamheid en zelfstandigheid worden sterk aangemoedigd.

In de kleuterwerking wordt er specifiek aandacht geschonken aan het ontwikkelingsdomein communicatie vertrekkende vanuit de eigenheid van het kind. Er wordt gebruik gemaakt van totale communicatie. Met als doel het communicatiegedrag van onze leerlingen te stimuleren en te optimaliseren. Dit gebeurt in functie van het vermogen tot leren, de socio-emotionele ontwikkeling en het maatschappelijk functioneren van de leerling. Dit wil zeggen dat de spraak- en taalontwikkeling, waar mogelijk, wordt gestimuleerd en ondersteund, maar ook dat alternatieve en ondersteunende communicatiemiddelen worden aangeboden zoals SMOG, verschillende vormen van visualisaties, communicatieborden- en mappen, één boodschap- toestellen en andere communicatietoestellen.