Werking

Kleuter-werking  |  HOE-werking  |  Auti-werking  | Stimuli-werking    

 

We streven naar maximale ontwikkelingskansen en leermogelijkheden van alle kinderen door uit te gaan van een sterk basaal stimulatie denken.  Deze benaderingswijze is gericht op iedereen die contact heeft met mensen met meervoudige beperkingen die zelf niet in staat zijn tot interactie. Basale stimulatie is gericht op het behouden en uitlokken van waarneming, beweging en communicatie. Door middel van een aangepast aanbod van activiteiten en ervaringen kan het lichaam geactiveerd worden. Bij een dergelijk doelpubliek is de vraag om zorg zeer groot. Het antwoord dat wij bieden is prioritair gebaseerd op het verhogen van de algemene dagelijkse levensverrichtingen (ADL) en het emotioneel welbevinden van de betrokken leerling en niet op het verwerven van cognitieve kennis.

Via repetitieve attitudevormende activiteiten, individuele en klasinterne therapiemomenten, door het aanleren van ADL- vaardigheden, door middel van individuele werksessies en georganiseerde ontspanningsmomenten geven wij vorm aan een verantwoorde lesstructuur.

Het ontwikkelingsdomein communicatie is doorheen al deze activiteiten binnen de klaswerking verweven. We gebruiken totale en ondersteunde communicatie (vb visualisaties, SMOG) ter verduidelijking van de dagindeling en alle activiteiten. We zijn er ons evenwel van bewust dat dit in onze werking grotendeels op sensatieniveau dient te gebeuren. Het constant aanbieden van en aandacht hebben voor stimuli op gelijk welk ontwikkelingsdomein in alle activiteiten is dus inherent aan de klaswerking. Communicatie is bijgevolg een middel en een doel op zich.

Het beeld van klassieke schoolwerking wordt volledig doorbroken, maar dit neemt zeker niet weg dat een vaste dagstructuur onontbeerlijk is. Met behulp van deze continuïteit, die zowel in de inrichting van de klas als in de ondersteuning van de klasgroep zichtbaar is, komen we tegemoet aan de zorg die de betrokken leerlingen dienen te krijgen. Zo individueel gericht mogelijk werken (waarbij de noden van de leerlingen centraal staan), binnen een optimale klasomgeving zijn de troeven waarop wij ons als team beroepen.