Type 2

Is een type van Buitengewoon onderwijs dat aangepast is aan de opvoedingsbehoeften van kinderen met een matige of ernstige mentale beperking.

Een kind met een matig mentale handicap/beperking kan leren spreken en in communicatie treden. Het maakt een relatief bevredigende motorische ontwikkeling door. Een zekere zelfstandigheid voor tal van ontwikkelingsvaardigheden kan verworven worden. Andere vaardigheden kunnen met enige hulp of onder toezicht worden uitgevoerd.

Een kind met een ernstig mentale handicap/beperking blijft voor verschillende ontwikkelingsvaardigheden begeleiding nodig hebben, terwijl hun communicatiedrang kan verhoogd worden door toepassing van alternatieve communicatiestrategieën (voorwerpen, foto's, tekeningen, gebaren).