Welkom op campus Heemschool!

Welkom op campus Heemschool!

Wij bieden type 2 en type 4 onderwijs aan.

Op de campus bevindt zich zowel de lagere school (MPI Heemschool 1) alsook de secundaire school (BUSO Heemschool 2).
Verder voorzien we een internaat en IPO.

Je kan doorklikken op de foto's van de verschillende entiteiten voor meer informatie.

Laatste nieuwtjes
Informatie - Corona

Beste leerling, beste ouder,

Na het uitvoeren van de risico-analyse van onze campus werd besloten dat de lessen voor BuBaO en OV1 BuSO niet worden heropgestart.

De lessen voor OV2 worden vanaf donderdag 28 mei terug opgestart. Deze leerlingen worden vanaf dan op school verwacht elke maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag. 

De beperkte beschikbare plaatsen in het internaat/IPO werden toegewezen op basis van noodzaak. 

We bieden op de scholen echter nog steeds opvang aan leerlingen die dit echt nodig hebben. 

De personeelsleden nemen, net zoals de voorbije weken, contact op met ieder van jullie om te kijken hoe het met jullie gaat en om eventueel een aantal opdrachten door te geven. 

Met al jullie vragen kunnen jullie steeds terecht op school:

BuBaO

02 262 03 20
info.mpi@campusheemschool.be

BuSO 02 262 02 60
info.buso@campusheemschool.be
Internaat 02 263 63 62
info.internaat@campusheemschool.be
IPO 02 263 63 62
info.ipo@campusheemschool.be

Blijf sterk, gezond, en in uw kot!

Vele groeten van het voltallige Heemschoolteam!